YPR

Your Public Relations (YPR) е агенция за връзки с обществеността и публични комуникации. Създадена е в средата на 2007 г.

 

Екипът на YPR е съставен от млади професионалисти с образование и опит в сферата на медиите и публичните комуникации. Това, което ни отличава, е младият ни креативен дух, който не ни позволява да се ограничаваме от общоприетите рамки.

 

YPR е носител на непрекъснато променящия се ритъм на времената, в които живеем и работим. Знаем, че не само действителността, но и бъдещето е в нашите ръце и се борим то да е това, за което сме мечтали.

 

Запознайте се с нас!

За контакт :

Your Public Relations map location